Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο στέρεους πυλώνες ανάπτυξης...

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας

Τα επαγγέλματα Υγείας παρουσιάζουν θετικές προοπτικές απασχόλησης τα τελευταία χρόνια...

Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας του Mediterranean College έχει ως...

Σχολή Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005...

Σχολή Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής συνεργάζεται με το University of Derby παρέχοντας...

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College είναι από τις...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College ιδρύθηκε το...

Σχολή Ψυχολογίας

Η Σχολή ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία...

· ΑΘΗΝΑ 210 8899600  · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 287779

Κλείσιμο